Környezeti nevelés

Körlánc kalauz: Gyakorlati útmutató a helyi közösségek bevonásával történő környezeti neveléshez

Havas Péter

A tanulmánykötet a helyi közösségek bevonásával történő környezeti nevelési eljárásokat, módszereket mutatja be. Áttekinti és elemzi a KÖRLÁNC USA-Magyar Környezeti Nevelési projekt létrejöttét, történetét, a munkacsoportok tevékenységét. Ismertet játékokat a levegővel és a vízzel, ötleteket ad, hogy miképp alkalmazhatjuk a környezetvédelmi szempontokat a technika órákon stb.

175 oldal

Környezeti nevelés a középiskolában

Schróth Ágnes

A könyv középiskolai környezeti témájú szakórák, szakköri foglalkozások, tanórán kívüli iskolai környezeti nevelési programok, táborok, erdei iskolák tervezésének és szervezésének elmélet és gyakorlati vonatkozásait foglalja össze. A tankönyv a fenti témák mellett kitér más olyan területekre is (pl.: civil szervezetek, pályázatok, nemzetközi programok, zöld média stb.), amelyek fontosak a környezeti nevelők számára.

Környezeti nevelés a szakkörön

Szerényi Gábor

A szakkörnek kapcsolata lehet minden tantárgyi keretben folyó környezeti nevelési tevékenységgel. Nevelési szempontból előnyös, ha a tanulók lakóhelyük, tehát személyüket közvetlenül is érintő tapasztalatok alapján jutnak arra a következtetésre, hogy a környezet védelme elengedhetetlenül szükséges. A helyi viszonyokból kiindulva, azok megismerése után juthatunk el az országos szintű, illetve világméretű problémákhoz. A szakköri munka hatékonyságát növelheti, ha közvetlen társadalmi hasznosságát is sikerül bizonyítanunk.

Környezeti nevelés a táborban

Dr. Legány András

A városban – a természettől távol élve – az emberek nem figyelnek arra, hogy életmódjukkal, szokásaikkal, igényeikkel milyen károkat okoznak egész Földünkön. Tehát ezekben a táborokban kell megmutatni a Természetet minden oldalról, összefüggéseiben és részleteiben egyaránt, hogy minél szorosabbá váljon a kapcsolat az ember és környezete között.

Füzetünket úgy állítottuk össze, hogy annak tematikája a táborszervezés logikáját kövesse.

Környezeti oktatási nevelési módszerek a felsőoktatásban

Sapsál Júlia

Az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium 2001-ben kiírt közös pályázati felhívására beérkezett pályamunkák

92 oldal

Kötött babák és állatkák

Christine Gall

A füzetben megtalálható figurákhoz felhasznált körkötött méteráru különböző szélességekben, színekben és mintákkal készen megvásárolható a szakboltokban. Amilyen bőséges ennek a körkötött anyagnak a kínálata, olyan sokrétű az alkalmazási lehetősége is. Ebben a könyvben egyszerű mintákat mutat a szerző, amelyeket a gyerekekkel együtt elkészíthetünk. A nagyobb gyerekek már segítség nélkül is dolgozhatnak.

32 oldal

Közoktatást segítő intézmények a fenntarthatóság-pedagógiában

Orbán Zoltán

Elemzés a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapján

184 oldal