Oktatócsomagok

Belefulladunk?

10-18 éves korosztály oktatásához nyújt segítséget a pedagógusoknak. A kiadvány többek között foglalkozik a reklám-fogyasztás-hulladék összefüggéseivel, a hulladékkezelés lehetséges módjaival, valamint az egyes anyagfajták hasznosításának lehetőségeivel.

Éghajlatváltozás Oktatási Segédanyag

Energia Klub

A segédanyag az éghajlatváltozás okait, jeleit, folyamatát, következményeit, valamint a mindennapokban is megvalósítható éghajlatvédelmi lépéseket mutatja be. Az oktatócsomag írásvetítő fóliákból és a hozzájuk tartozó, a tanárok munkáját segítő magyarázó anyagból áll.

Fogyasztó kúra - Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról

Hiánypótló kézikönyv, mely olyan témakört olyan ölel fel, melyről átfogó oktatási segédanyag még nem jelent meg. A kiadvány modulvázlatokat tartalmaz, melyeket tanórákon, illetve tanórán kívül szakkörön, erdei iskolában, táborban használhatnak. A 48 modulból álló gyűjtemény öt fő témaköre: környezetünk rendszerei, életmód, élelmiszer, vásárlás, önfenntartás.

Hol az energia?

Energia Klub

Az energia oktatócsomag segítséget kíván nyújtani valamennyi felsőtagozatos diáknak és tanárnak az energia témakörének időszerű és korszerű oktatásához. Az oktatócsomag feladatlapokat, tanári lapokat, játéktárat és tesztlapokat tartalmaz.

Hulladék suli - Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában (tanári segédanyag)

Csalló Attila

Az oktatócsomag elsősorban 6-14 éves korú tanulók (és pedagógusaik) számára készült. Azonban egyes feladatai alkalmazhatók a fiatalabb és az idősebb korosztály esetén is, a megfelelő szintre való konvertálással. A munkalapok játékos feladatait, hulladékos ismereteit igény szerint ki lehet bővíteni az interneten lévő háttéranyagokkal. Sok feladatlap manuális tevékenységek köré szervezi a megtanítandó témát, ezért kis átalakítással, már óvodás korban is alkalmazható a csomag.