Könyvtár

A hőszivattyú

Dr. U. Schreier, K-H Stawiarski, W. Kirchensteiner, F. Antony

"A hőszivattyú", annak műszaki és gazdasági előnyeit ismertető könyv, régi adóssága a hazai műszaki ismeretterjesztő könyvkiadásnak.

A könyv minden részletre kiterjedő, pontos leírását, elemzését adja a hőszivattyús technikának, gazdasági és környezeti előnyeinek.

A Kárpát-medence természeti szépségei

Nagy Gy. György

Szeretnénk e fotóalbum gyönyörű képein keresztül bemutatni a Kárpát-medence jellegzetes életközösségeit, különleges és közönséges, de mindenképpen csodálatos tájait, növényeit és állatait. Kérjük, ezen az alföldi pusztától a magashegyek tetejéig vezető úton tartson velünk a kedves Olvasó!

 

A klímakutatás enciklopédiája

Bruce Buckley, Edward J. Hopkins, Richard Whitaker

Az időjárás Földünk még meglévő vad természeti erőinek egyike: megjósolni tudjuk, de megzabolázni nem vagyunk képesek. A könyv magyarázatot ad az időjárási tényezők működésére, bemutatja a napi időjárást befolyásoló hatásokat, és megvizsgálja a hurrikánoktól és tornádóktól kezdve, az áradásokon és a tüzeken át a szárazságig a szélsőséges időjárási jelenségek egész sorát.

A klímaváltozás - A XXI. század legnagyobb kihívása

Carolyn Fry

A klímaváltozás hatásainak kiküszöbölése napjaink egyik legégetőbb problémája - és már nem csupán a távoli tájak híradásaiból hallhatunk róla, hanem saját bőrünkön is érezhetjük: az időjárási viszontagságokkal, az egészségügyi vonzatok növekedésével a magyar mindennapok része is. Érdemes tehát minél alaposabban megismerni ezt a bonyolult hatásrendszert, hogy felelősen tudjunk dönteni - a saját jövönkről.

A körlánc tengeren túli tapasztalatai

dr. Havas Péter

A tanulmánykötet bemutatja az Amerikai Egyesült államok alapvető környezeti nevelési dokumentumait, mindenekelőtt az 1991-ben jóváhagyott környezeti nevelési törvényt, amelyet teljes terjedelemben közöl. Az egyes fejezetekben áttekinti az USA-beli tanulmányutakon szerzett tapasztalatok alapján az óvodai, az iskolai, a szakköri és a bemutatóhelyeken (múzeumok, állatkertek stb.) folyó környezeti nevelés irányzatait, módszereit.

207 oldal

A környezeti nevelés kézikönyve

Joy Palmer - Philip Neal

Az ezredforduló felé közeledve mind világosabb, hogy a fenntarthatóságot nemcsak jogszabályok, törvények és kormányzati szintű nemzetközi megállapodások biztosíthatják, hanem az egyes emberek, polgárok környezeti tudatossága, azaz a környezettudatos életvitel. Ehhez a nevelés, a pedagógia kivételes hatékonysággal járulhat hozzá és egyben nem nélkülözhető eszköz.

A környezetvédelem történeti adatai a 20. század elejéig, régi technológiák és a környezet

Várpalota : Magyar Vegyészeti Múzeum ; 2002 Várpalota Pri Comp
94 oldal

A kövek története avagy: a Földanya ékességei

Breuer László, Mirtse Zsuzsa

Geológiai mesekönyv nem csak gyerekeknek.

55 oldal

A leves hazudik - Az ételek szép új világa

Hans- Ulrich Grimm

Érzékeink manipulására észrevétlenül egy világhatalom szerveződött: az ízipar. Mindegy, hogy csecsemőeledel vagy gyümölcsjoghurt, felvágott vagy sütemény, nem azt esszük, amit eszünk; az ipar láthatatlanul fűszerez, a hatások ismeretlenek. Bár a szerző többnyire a Németországban és az Amerikai Egyesült Államokban uralkodó helyzetet írja le, Magyarországon mindez szintén a mindennapok részévé válik. A boltjaink polcait megtöltő élelmiszerek dúskálnak az aromákban és egyéb adalékanyagokban...

175 oldal

A madarak hasznáról és káráról

Herman Ottó

"Ennek a kis könyvnek legfőbb rendeltetése az, hogy a madarak hasznáról és káráról tiszta képet fessen, mert ezen fordúl meg az, hogy a földmívelő kertészkedő, szóval a gazdálkodó magyarság mindenképpen helyesen bánjék az ég madaraival."