Kölcsönzési feltételek - könyvek és oktatóanyagok

Nyomtatóbarát változat

Az átvevő az állag-, valamint a vagyonvédelemről gondoskodik.

Az átvevő az általa okozott bárminemű kárért felelősséget vállal és az okozott kár az átadóra át nem hárítható.

Az átvevő tudomásul veszi, hogy a kikölcsönzött könyvben, oktatócsomagban keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból adódó kárért – a visszaadás időpontjáig – felelősséggel tartozik. Amennyiben az átvevő nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az átvett könyvben, oktatócsomagban kár keletkezik, azt az átvevő a Csalán Egyesületnek haladéktalanul megtéríti.