Ismerni és gyakorolni kell jogainkat

hír a(z) kategóriában
Nyomtatóbarát változat
.
Üvegzseb
Fotós: 
Csalán fotó
.

Egy egészséges demokrácia működésének alapvető szükséglete, hogy az állampolgárok, helyi közösségek, civil szervezetek tájékozottak legyenek az őket érintő döntéshozatali folyamatokban, hiteles információval rendelkezzenek, ismerjék jogaikat, és képesek legyenek élni velük. Törvényeink számos lehetőséget biztosítanak erre (ezek egyike Üvegzsebtörvény néven került köztudatba). Lehetőségeink kihasználásának elősegítése céljából adta ki a Reflex Környezetvédő Egyesület a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesülettel mind Veszprém, mind a Közép-Dunántúli Régió Üvegzsebkönyvét.

 

A demokrácia olyan aktív polgárokat feltételez, akik a közügyekben tájékozottak és részt akarnak venni az őket érintő döntések meghozatalában. Ha a harmadik – civil - szektor gyenge, és nincs a szükséges információk és képességek birtokában, akkor nem lesz képes arra sem, hogy kiálljon a saját, vagy az általuk képviselt állampolgárok (szakma) érdekeiért.

„Az érdemi részvétel egyik alapfeltétele, hogy az érintett állampolgárok és civil szervezetek időben hozzájussanak a szükséges információkhoz, a másik, hogy ismerjék „részvételi jogaikat” és éljenek is vele.”-nyilatkozta dr Kalas György, a Reflex Egyesület programvezetője.

„Az „üvegzseb” a cégek, az intézmények gazdasági és működési átláthatóságát jelzi. Közhivatal esetében pedig azt biztosítja, hogy bárki követhesse miképpen bánnak ott a köz pénzével, kik és hogyan intézik a köz ügyeit. Ami a hatalom feletti ellenőrzésnek (a civil kontrollnak) a lényege.” –tette hozzá dr Kalas György.

A most elkészült kiadványok a Reflex Egyesület az „Egészséges környezet – nyitott társadalom” c. programja folytatásaként a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával jelentette meg a kiadványokat, melyek ingyenesen hozzáférhetőek a Csalán Egyesület irodájában, és honlapján is.

„A program keretében mind Veszprém, mind a Közép-Dunántúli Régió üvegzsebkönyve elkészült, melyek segítenek a közérdekű adatok megismerésében és jogaink gyakorlásában jogszabályi hivatkozásokkal, háttérinformációkkal és iratmintákkal. A veszprémi brosúra elsődlegesen megcélzott rétege a városban élő polgárok, míg a regionális változata elsősorban a civil szervezetek joggyakorlását hivatott segíteni.” –nyilatkozta dr Szalay Tímea, a Csalán Egyesület elnöke.

Majd folytatta: „A brosúrák első része az információs jog passzív és aktív formáját járja körbe, vagyis azt, hogy miképpen tudnak a polgárok közérdekű adatokat beszerezni, illetve milyen közérdekű adatok (elektronikus) közzétételére kötelesek a közhivatalok. Az ezt követő fejezet a részvételi demokrácia jogi eszközeit veszi számba, azaz azt, hogy miképpen vehet részt a nyilvánosság a döntéshozatali eljárásokban? (ezen belül két fő területre koncentrálunk: a rendezési tervekre és a közigazgatási hatósági eljárásokra). A brosúra utolsó fejezete a jogorvoslati lehetőségekről szól, és a Csalán Egyesület segítségével külön csokorba szedtük a civilek személyes „adat¬vadászatát” segítő címeket.”

Jelentősége miatt külön tárgyalják a brosúrák a helyi önkormányzati szervek működéséhez, a közpénz- és közvagyon felhasználásához kapcso¬ló¬dó közérdekű információk hozzáférési lehetőségeit. A szövegben felbukkanó keretes részek a téma speciális környezetvédelmi vonat¬kozásait „tálalják”. A brosúra gyakorlati alkalmazását mintegy negyven iratminta közlésével segítjük – ezeket is igyekeztünk a helyi környezetvédelmi témákhoz igazítani.