Oktatással a fogyasztók védelméért

hír a(z) kategóriában
Nyomtatóbarát változat
.
Fogyasztóvédelmi képzés
Fotós: 
Csalán fotó
A Csalán fogyasztóvédelmi képzését nagy érdeklődés kísérte
.

Mert milyen jó is tudni, hogy mit követelhetünk meg az üzlettől, ha úgy érezzük, sérelem ért bennünket, segíteni másokat, hogy merre induljanak el segítségért, vagy vállalkozóként tisztában lenni azzal, hogy milyen előírásoknak kell megfelelnünk, hogy vásárló- és ügyfélbarátak legyünk.

Fogyasztói alapjogaink ismerete, az, hogy kihez fordulhatnak panaszaikkal, hogyan működik jelenleg a fogyasztóvédelem állami és társadalmi rendszere, mi az önkormányzatok szerepe a fogyasztóvédelemben – olyan ismeretek, amelyek szakemberek, civil szervezeti képviselők és magánszemélyek érdeklődésére egyaránt számot tartanak.

A Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi programja keretében 20 órás akkreditált képzést szervezett a fogyasztóvédelemben érdekelt Békéltető Testületi tagok, jegyzők, tanárok, civil szervezeti képviselők és magánszemélyek részére. A képzésre 2010. szeptember 16-18 között került sor a Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézetével együttműködve. A hallgatók megismerkedhettek a fogyasztóvédelem történetével, a világban és Európában jelenleg elfogadott fogyasztói alapjogokkal, és ezek magyarországi alkalmazásával, ezen belül a hatályos fogyasztóvédelmi törvénnyel. Szó volt a fogyasztóvédelemben érintett hatóságok eljárásrendjéről, ellenőrzési és szankcionálási gyakorlatáról, és külön órák foglalkoztak a Békéltető Testületekkel, mint a vitarendezés alternatív lehetőségével. Áttekintettük ezen kívül az egyes területek szakmaspecifikus szabályozását és ezek gyakorlati jelentőségét.

A fogyasztóvédelem társadalmasítása a terület egyik legfontosabb aktuális témája, amely azt szeretné elérni, hogy a fogyasztók tudatában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel, ismerjék és használják a civil szervezetek tanácsadói munkáját, ismerjék meg a Békéltető Testületek tevékenységét. Az Európai Uniós csatlakozás óta jellemző, hogy változik a fogyasztóvédelemben érintettt hatóságok köre, jogkörök kerülnek át a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól például a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a GVH-hoz, az élelmiszerbiztonsággal pedig alapvetően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Ellenőrző Hatósága foglalkozik. Ennyi hatóság mellett és annak figyelembevételével, hogy az EU feltételezi a tudatos, jogaival tisztában levő fogyasztót elkel a segítség mindenkinek.

A 20 órás jó hangulatú képzés végén záróvizsgát tehettek a résztvevők, amelynek sikeres teljesítésével a hallgatók tanúsítványt vehettek át. A résztvevők visszajelzései alapján hiánypótló volt a képzés, olyan ismereteket adott át, amelyek segítik mindennapi munkájukat, bármely területen dolgozzanak is. A sikerre való tekintettel a Csalán Egyesület folytatja a fogyasztóvédelemben végzett tevékenységeit és talán újabb hallgatóknak lesz lehetőségük a jövőben a fogyasztóvédelmi ismereteik bővítésére, elmélyítésére, rendszerezésére.