Veszprém megyében megújult a Békéltető Testület

hír a(z) kategóriában
Nyomtatóbarát változat
.
Veszprém megyében megújult a Békéltető Testület
.

2012. elején kezdte meg munkáját a megújult Veszprém megyei békéltető Testület, mely tagjai sorába a Csalán Egyesület javaslatára került be Mitev Hriszto Úr, fogyasztóvédelmi szakértő.

A békéltető testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján létrehozott, választott tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet. Feladata a fogyasztó (megrendelő) és a vállalkozó között, a szerződésből eredő jogviták bírósági úton kívüli feloldása. A békéltető testület eljárása a lakosság számára díjmentes.

 

A Veszprém Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő

Békéltető Testület elnöke: dr. Óvári László (bekelteto [at] veszpremikamara [dot] hu, hivatali időben: +36-30-9574235).

A Veszprém megyei Békéltető Testület tagjainak névsora innen elérhető.

 

Letölthető dokumentumok:

Vállalkozások_nem_telj_ajánlásban_fogl_120201.doc

Vállalkozások_nem_működtek_együtt_120213.doc

2010_FOGYASZTÓI_KÉRELEM.pdf

 

Az eljárás

• A testület eljárása a fogyasztó (panaszos) által írásban benyújtott kérelemre indul.

• A fogyasztó, az eljárást akkor kezdeményezheti, ha a vállalkozó előzetesen elzárkózott a fogyasztó kérésétől.

• A kérelemben röviden elő kell adni a jogvita lényegét, és hozzá másolatban csatolni kell az ügyre vonatkozó dokumentumokat (szerződés, ajánlat, számla stb.)

• A kérelmet, a testületet működtető Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához (8200 Veszprém, Budapest u. 3.) kell írásban, vagy személyesen benyújtani.

• A békéltető testület elnöke a hozzá továbbított kérelmet megvizsgálja, és amennyiben az eljárás lefolytatására hatáskörét megállapítja, erről a panaszost értesíti, egyben a bepanaszolt vállalkozót nyilatkozat tételre hívja fel.

A testület eljárásában a felek közötti egyezség létrehozására törekszik. Amennyiben erre mégsem kerülhet sor, úgy formális eljárás keretében tárja fel az ügy körülményeit, és határozatot hoz.

 

A vállalkozóra nézve kötelező határozatot akkor hozhat a békéltető testület, ha az érintett előzetesen aláveti magát a testület döntésének. Alávetés hiányában a testület, ajánlást fogalmazhat meg, melynek betartása ugyan nem kötelező, de ez esetben a vállalkozás üzleti jó hírnevét kockáztatja. A be nem tartott ajánlást – az abban érintett vállalkozás megnevezésével – ugyanis a kamara nyilvánosságra hozhatja.

A testület az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja, ha a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, ha az eljárás folytatása lehetetlen, illetve ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem megalapozatlanságát is - nincs szükség.

 

A békéltető testület eljárása díjmentes.

 

A békéltető testület eljárásának határideje a szabályszerűen benyújtott kérelem érkeztetésének napjától számított 90 nap, mely további 30 nappal meghosszabbítható.